Günümüz dünyasında ticarette ortamında her ürün kendi kendini satabilme özellikleriyle donatılmıştır. Ürünü koruyan ve tüketiciye sunan ambalajlar bu nedenle çok önemli bi unsur haline gelmiştir. Reklam piyasasındaki rekabet ve hareketlilikte ambalaj tasarımı, ve ambalajın önemi tartışılmaz bir gerçektir. Grafik tasarımın en üç boyutlusu olan ambalajın çeşitli işlevleri olmasıyla da çok çeşitli tanımlarını sıralamak mümkündür.

Ambalaj Tasarımı Nedir ?

Ürün Ambalajı ürünün korunaklı şekilde muhafaza edilmeleri ve taşınabilmeleri için konuldukları kap ve zarflardır. Ürün Ambalajı , bir ürünün piyasadaki son tüketiciye korunaklı  ve en az maliyetle ulaştırılmasını sağlayan bir araçtır.

Ambalaj reklamda da rol oynayarak içindeki ürünün satışı için çalışıyor. Ürünün tanınma mücadelesi öncelikle ambalaja teslim edilmiş ve ürünün merkezi iletişim olması olan ambalaj artık günümüzde gerçekten bir “iletişim kompleksi” dir. Bir ürünün başarılı olup olmaması paketin ürünü satıp satamayacağına bağlıdır. Paketin şekli, kullanım uygunluğu, grafik, seçilen baskı rengi, baskı kalitesi, boya kalitesi, kullanılan malzemenin kalitesi, reklam işlevi ve başarıyı doğrudan etkiler.

Yukarıdaki tanımlar ve açıklamalarda bahsedildiği üzere ambalaj yüzyılımızın tanıtım ve reklam görevinin büyük bir kısmını omuzlamış ve koruma, taşıma, tanıtma gibi işlevleriyle de teknik ve estetik bir alan oluşturmuştur. Günümüzde bu kadar gerekli ve önemli bir yere sahip olan ambalajın geçmişten günümüze gelişimini inceleyeceğiz.

Tüketici çoğu kere ürünü ambalajıyla birlikte değerlendirir. Ürünü koruyamayan tüketiciye yeterli bilgiyi aktaramayan bîr ambalajın başarısını tartışmak boşunadır. Bundan şu sonuç çıkıyor ki ” bir ambalajı ürünü sattıran üründen sonraki en önemli etkendir.”