E-Ticaretin Yönetime Etkileri

E-ticaret ve özellikle internet, firmaların iş yapma, çalışma şeklini de değiştirmiş bulunmaktadır.

 • Çalışma Grupları

İnternet, çalışanların birlikte iş birliği yapmasına, belirli şartlar içerisinde verilerin paylaşılmasına altyapı sunmaktadır. Şirketler, firmalar, konuşma odaları, haber grupları, vb. araçlar kullanarak değişik coğrafi yerlerdeki farklı konumlardaki çalışanların bir araya getirerek çalışma grupları oluşturabilmektedir. Müşteri önerilerini, tavsiyelerini değerlendirebilmektedir.

 • Hareketlilik

İnternet teknolojisinin gelişimi sayesinde, kişilerin bulundukları yerden bağımsız, farklı konumlarda istedikleri zaman ve gerekli durumlar dahilinde bilgiye erişim sağlayabilmektedirler. Müşterilerine destek olabilmek, destek verebilmek için seyahat eden çalışanlarının, ihtiyaç duydukları bilgiye herhangi bir zamanda herhangi bir yerden anlık olarak ve güncel olarak ulaşım sağlayabilmesi, şirketin müşterilerinin ihtiyaçlarına dönüş sağlamaktaki, cevap vermedeki gücünü, çabasını artırmaktadır.

 • Çabukluk

 Girişimciler, güncel olan bütün bilgilere gündüz veya gece istedikleri an ulaşım sağlayabilmektedirler. Firmasının veya iş ortağının web sitesine istediği zaman ulaşım sağlayarak, malların giriş-çıkış tarihine, son-güncel fiyat listelerine ve üretim rakamlarına kolay bir şekilde erişim sağlayabilirler.

 • Elektronikleşme

 Bilgilerin, verilerin elektronik ortamda saklanması veya tutulması ile, herhangi bir zamanda, herhangi bir yerden gereksinim duyduğu bilgiye ikinci, üçüncü şahsa gerek duymadan ulaşabilmektedir. Sipariş formları, tanıtım filmleri, fiyat listeleri vb. materyaller şirketin servis bilgisayarından intranet aracılığı ile güncel olarak erişim sağlayabilmektedir.

 • E-Ticaretin Satıcılara ve Alıcılara Faydaları

 •  Satıcılara Faydaları
 • Stok maliyetleri azalır.
 • Yeni bir satış kanalıdır.
 • Birebir müşteri ilişkileri yürütülebilir.
 • İyi bir reklam aracıdır.
 • Binlerce ürün için satış imkânı mevcuttur.
 • Değişikliklere hızlı uyum sağlama imkânı vardır.
 • Yeni müşteri kapasitesine her zaman açıktır.
 • Yer sınırı ve mekân sınırı olmayan bir ortamda kuruludur.
 • En az iletişim giderlerini sağlar.
 • Hızlı ve yer sınırları olmayan bir ortamda kuruludur.
 • Birebir pazarlama imkânı vardır.
 • Ürün satışlarının artırılması daha kolay hale gelmiştir.
 • Alıcılara Faydaları 
 • Zaman kaybı azalır.
 • En uygun ürünü bulma şansı artar.
 • Ulaşım için harcanan giderler azalır.
 • Ürün çeşitleri daha rahat görülebilir.
 • Evden, işten çıkmaya gerek kalmadan alışveriş yapma imkânı sağlar.
 • Ürünlerle ilgili daha rahat bilgi alınabilecek ortamdır.
 • E-Ticaretin Ekonomik Hayata Etkileri

Elektronik ticaret, ekonomik hayatın hemen hemen birçok dalını etkilemekte ve büyük değişimlere sebep olmaktadır. Fakat, bu değişimden bazı birimler, bazı bölümler daha fazla etkilenmektedir.

 • E-Ticaretin Ekonomik Hayatta Etkilediği Faaliyetler 
 • Anlaşmazlıkların çözümü,
 • Elektronik ortamdaki ürünlerin otomatik ticareti,
 • Kamu alımları,
 • Muhasebe,
 • Teslimat ve lojistik,
 • Kamu ile ilgili işlemler; gümrük, vergi vb.
 • Özel ve kamu hizmetleri kullanma,
 • Ortak ürün geliştirme ve çalışma,
 • Bakım ve servis,
 • Sigorta ve finansman,
 • Ticari işlemler; teslimat, ödeme ve sipariş,
 • Taşeronluk, ön satış, tedarik,
 • Satış ve promosyon, pazarlama.
 • E-Ticaretin Reklamcılığa ve Pazarlamaya Etkileri

Üretim yapan iktisadi birimler açısından sanal pazarlamanın birkaç ayrı yönden avantajları mevcuttur. Bunlar;

 • Birebir pazarlama
 • Sanal anket ve kamuoyu
 • Sigortacılık ve bankacılık hizmetlerinde hız ve etkinlik
 • Etkileşimli stok yönetimi
 • Etkileşimli tedarik zincir yönetimi
 • Etkin ve hızlı müşteri talepleri yönetimi
 • Etkileşimli elektronik pazarlama
 • E- ödeme imkânı

E- ticaretin yaklaşık olarak 3 yıllık geçmişine baktığımızda büyük bir gelişme ile yaygınlaştığı bilinmektedir

 • İşletmelerin hızlı gelişen teknolojik altyapıya uyum sağlayamaması,
 • İşletmelerin ürün geliştirmede yetersiz kalmaları,
 • İşletmelerde, ürün dağıtım amaçlı oluşturulan kanalların lojistik olarak yetersiz kalmaları,
 • İşletmelerin, değişen Pazar şartlarına uyum sağlayamaması,
 • Ayıplı ürün teslimi sonucu firmaların, şirketlerin ürünü yenilemede lojistik güçlükle karşılaşması.
 • E-Ticaretin Sosyal Hayata Etkileri

 E- ticaretin hayatımıza kattığı kolaylıklar ve çabukluklarla birlikte, sosyal hayatımızda da etkileri oldukça fazladır ve çoğu olumludur. Bu uygulamalar, programlar sayesinde sadece ticaretle değil, sağlık, kamu, eğitim, gibi alanlarda da aktif hale getirildi ve bunlar göz önünde bulundurularak e-ticaret sadece ticari işlemlerde değil sosyal hayatımızı veya iş yaşantımızı etkileyen birçok farklı alanlarda faydalar sunmaya yardımcı olmuştur.