Logo tasarımı beceri ve belli bir uzmanlık alanı isteyen konuların başında gelmektedir. Logo tasarım sürecinin doğru ve başarılı bir şekilde tamamlanabilmesi gerekli olan bir takım kriterlere dikkat edilmesi gerekmektedir.

Logo Tasarım Kuralları Hakkında Genel Bilgi

Logo tasarım aşamaları firmaların marka oluşturma süreçlerinde ufak bir kısımı temsil etse de süreç içerisindeki belki de en önemli faktörlerden birisidir. Çünkü logolar hayatın her alanın da karşımıza çıkmakta olup; firmaları temsil etmektedirler. Başarılı bir logo tasarım süreci için dikkat edilmesi gerekenler aşağıda yer almaktadır.

Rekabet Alanının Belirlenmesi

Logo tasarım sürecinin başarılı bir şekilde sonuçlandırılabilmesi için hedef kitle ve sektör özelinde bir takım araştırmaların yapılması gerekmektedir.

Sorular Sorun

Marka oluşturma süreçlerinde stratejinin belirlenmesi için bazı soruların cevaplarının alınması gerekmektedir.

  1. Mesaj nedir?
  2. Marka değerleri nelerden oluşmaktadır?
  3. Markanın rakiplerden ayrılan özellikleri nelerdir?
  4. Hedef kitlenin özellikleri nelerdir?

Dört sorunun da cevabı net ve doğru bir şekilde verildikten sonra logo tasarım süreci de doğru bir şekilde ilerleyecektir.

Esneklik Önemli

 Logo tasarımı sürecine başlanmasında ve sonlandırılmasında istenilen logonun ortaya çıkması için tüm bilgiler ve talepler işin profesyoneline teslim edilmelidir. Ortaya çıkan logo tasarım alternatifleri sonrasında ise kalıplara takılmadan farklı bir şekilde düşünerek tasarımla ilgili tüm yorumlar açıkça paylaşılmalıdır.

Marka Tarihine Önem Verin

Logo tasarımı revize sürecindeyse yapılması gereken en önemli şey markanın değerine ve hedef kitlenin görüşlerine önem vermek gerekmektedir. Logo yenilemelerinde yapılması gereken çok farklı geçişler yapmak yerine yumuşak geçişler yapmaya özen gösterilmelidir. Aksi takdirde oluşturulan yeni logo bambaşka bir logoya dönüşeceği için tüketicilerin algısı olumsuz bir şekilde etkilenebilmektedir.

Logo ve Marka Aynı Kavramlar Değildir

Logo bir marka değildir sadece markalaşma sürecinde giden yolda en etkili ve atılması gereken ilk adımlardan sadece biridir. Başarılı bir şekilde hazırlanmış bir logo hedef kitlenin zihninde yer ederek logonun markayı hatırlatmasına neden olmaktadır. Kısacası markalaşma sürecinde logonun önemli bir etkisi bulunmaktadır.

Yazı Tipi Seçimi Önemlidir

Başarılı bir logo için yazı tipi karakteri önem arz etmektedir. Logo oluşturma sürecinde markanın değerleriyle doğru orantılı olacak şekilde hedef kitlenin zihninde etki uyandıracak özgün bir yazı tipi belirlenmesi gerekmektedir.

Logo ve Renk Seçimi

Hayatın her alanında renklerin büyük bir önemi ve etkisi bulunmaktadır. Bu alanlardan birisi de logo kullanımlarında renk tercihinin önemidir. Çünkü renkler firmaların ya da markaların temsil ettiği değerleri ve sorumlulukları yansıtmaktadır.